บาร์ซอยยามาโต้พัทยาหลายร้านปิดให้บริการแต่ก็ยังมีหลายร้านสู้ต่อและรอวันกลับมา

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจ บาร์ซอยยามาโต้ พัทยา พบว่าหลายร้าน ได้ปิดให้บริการ จากพิษเศรษฐกิจลำม่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ เพราะบาร์เหล่านี้ ต้องอาศัยกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ 80 % เป็นกลุ่มยุโรป รองลงมา 20% เป็นกลุ่ม เอเชีย และคนไทย แต่ในภาวะปัจจุบันแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในมืองพัทยาจะสามารถควบคุมได้แล้วก็จริงแต่การบริหารจัดการด้านเศษรฐกิจยังคงต้องหาแนวทางเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบอิสระได้โดยเร็วที่สุดซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยา นางดวงดาว เมสัน อดีตเจ้าของบาร์ เดอะด๊อกโบล๊อก บาร์ ซอยยามาโต้ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและปิดให้บริการไปก่อนเนื่องจากรายได้ไม่คุ้มทุน  และได้หันไปทำเกษตรปลูกเห็ดนางฟ้าขาย  และทำธุรกิจส่วนตัว เผยในตอนนี้มีบาร์หลายร้านที่รู้จักกัน ปิดให้บริการไปก่อนเหมือนร้านของตนเพราะไม่มีต่างชาติ แต่โชคดที่ลูกน้องที่ร้านหลายคนได้แฟนเป็นชาวต่างชาติเลี้ยงดูไปก่อนหน้านี้แล้วหลายคน ตนเองก็หมดห่วง แต่หากในอนาคตข้างหน้าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ก็อาจจะกลับมาเปิดให้อีกครั้งเพราะยังคงชอบในอาชีพเจ้าของบาร์เบียร์ชอบทำงานกับต่างชาติและรายได้ดี

Many bars in Soi Yamato are closed down

On 2nd April 2021, the reporter surveyed beer bars in Soi Yamato South Pattaya; many bars are closed down due to the Covid-19 crisis. Bar owners all hope and wish for the business will be open again.

    

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *