เจ้าอาวาสวัดทุ่งกลมร่วมลูกศิษย์แจกข้าวคนตกงานซอยเขาตาโล

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

รสพระทำ! เจ้าอาวาสวัดทุ่งกลมร่วมลูกศิษย์แจกข้าวคนตกงานซอยเขาตาโล “มุมมองที่ดีสลับกัน ยามไม่มีวิกฤต เราเข้าวัดทำบุญ ยามมีวิกฤตพระช่วยชาวบ้าน”

วันที่ 14 เมษายน 2563 ที่ บริเวณกลางซอยเขาตาโล พระครูสุเมธีวรคุณ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีประชารามทุ่งกลม ตาลหมัน ต.หนองปรือ (พระอาจารย์อ๋อง) ได้ร่วมกับลูกศิทธิ์วัดทำอาหารเพื่อมาทำการแจกอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ซึ่งตกอยู่ในสภาวะตกงาน หรือถูกให้หยุดงานชั่วคราว อันเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อน จากสถานการณืดังกล่าวส่งผลให้ คนตกงานไม่มีงานทำ หรือถูกปลดให้ออกจากงาน ทางวัดและคณะกรรมการ จึงร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อที่จะหาทางให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ช่วยแบ่งเบาภาระและค่าใช้จ่าย โดยจะจัดทำโครงการ แจกอาหารพร้อมทาน (ข้าวกล่อง)พร้อมอาหารแห้ง ให้ประชาชนที่เดือดร้อน โดยในการแจกได้เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากาก และใช้เจลล้างมือ ตามนโยบายรัฐบาล นายวิทวัช เครือสวน ประชาชนเผยว่า เป็นมุมมองที่ดีมาก สลับกัน ยามไม่มีวิกฤต เราเข้าวัดทำบุญ ยามมีวิกฤตพระช่วยชาวบ้าน

On 14th April 2020, Thun Klom temple’s Abbot led monk’s attendants offered meal boxes to unemployed citizens in Khaotalo due to Covid-19 crisis.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *