Rotary Club of Pattaya Center International plant a forest of Thongurai trees along Pattaya Hill

Pattaya Good New Team โรตารี่พัทยา เซ็นเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมเมืองพัทยาทำกิจกรรมปลูกป่าต้นทองอุไร 100 ต้น เนื่องในวันโรตารีเดย์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดมลภาวะ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 23 ก.พ. 67 ที่บริเวณใกล้เคียงป้ายพัทยาซิตี้ เขา สทร.5  เมืองพัทยา

Read more

Happy Birthday to Thai Garden Resort Pattaya Owner

งานเลี้ยงฉลองวันเกิดเจ้าของโรงแรมไทยการ์เด้นท์ Pattaya Good News Team เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 67 ที่โรงแรมไทยการ์เด้นท์ Mrs. Anselma Niehaus ภรรยาได้จัดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิด Mr. Gerrit Niehaus กรรมการผู้จัดการใหญ่โรงแรมไทยการ์เด้นท์รีสอร์ท พัทยา ครบรอบอายุ

Read more

RCPCI “The magic of Rotary” Fellowship & Building Connections

สโมสรโรตารี่พัทยาเซ็นเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จัดกิจกรรม “FELLOWSHIP & BUILDING CONNECTIONS” เชิญผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล มาบรรยายให้ความรู้ทางธุรกิจ และงานการกุศลเชื่อมสัมพันธ์ Pattaya Good News Team เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 6 ก.พ. 67 ที่

Read more