เทศบาลเมืองหนองปรือลงพื้นที่ One Stop Service เคลื่อนที่ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือลงพื้นที่ One Stop Service จัดทำบัตรปชช.บัตร Smart card ลงทะเบียนเราชนะเคลื่อนที่ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 16 ราย

วันที่ 1 เมษายน 2564 พื้นที่เขตเทศบาลเมืองหนองปรือ ด้วยเทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับสำนักงานอำเภอบางละมุง ศูนย์บริการทะเบียนราษฎร์ ภาค 2 กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง และธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขตพัทยา นำโดย นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง ได้ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแบบ One Stop Service การบริการจัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 16 ราย ให้ได้รับบัตรประชาชนและบัตร Smart card และได้รับการลงทะเบียนเราชนะ เพื่อรอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล จำนวน 7,000 บาท นอกจากนี้กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงยังมอบถุงยังชีพของอุปโภค บริโภค เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุได้มีกำลังใจต่อสู้ชีวิตมากขึ้น

Nongprue town municipality held One Stop Service mobile to 16 illness and older residents.

On 1st April 2021, Nongprue town municipality along with Banglamung district, The Bureau of Registration Administration, Banglamung Red Cross District Branch and Krungthai Bank, Pattaya Branch visited sixteen of illness and older residents in Nongprue area to assist their residents One Stop Service.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *