สม.เขต 3 ปรับพื้นผิวถนนและเทพื้นร่องน้ำ ลดแหล่งเพาะเชื้อโรคยุงลาย

Pattaya Good News Team สม.เขต 3 ปรับพื้นผิวถนนและเทพื้นร่องน้ำเพื่อเป็นการลดแหล่งเพาะเชื้อโรคของยุงลาย เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ ซอยสุขุมวิท 67 พื้นที่ชุมชนเขาน้อย นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ และนายจิรวัฒน์ ปลุกใจ สมาชิกสภาเมืองพัทยา

Read more

เมืองพัทยาจัดประชาคมชุมชนซอยกอไผ่

Pattaya Good News Team เมืองพัทยาจัดประชาคมชุมชนซอยกอไผ่รับฟังปัญหาข้อร้องเรียนประชาชน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่  นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานกล่าวเปิดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนชุมชนซอยกอไผ่ โดยมีสมาชิกสภาเมืองพัทยา  ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายวิรัตน์ จ้อยจินดา รักษาการประธานชุมชนซอยกอไผ่ นางกัญฐณา 

Read more

บรรยากาศงานปิดทองหลวงพ่อช้างวัดหนองปรือ

Pattaya Good News Team บรรยากาศงานปิดทองหลวงพ่อช้างวัดหนองปรือ ประชาชนหลั่งไหลทำบุญเนื่องแน่น เมื่อช่วงค่ำวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ วัดหนองปรือผู้สื่อข่าวลงพืนที่สำรวจบรรยากาศงานปิดทองหลวงพ่อช้างวัดหนองปรือ พบว่ามีบรรดาประชาชนหลั่งไหลทำบุญเนื่องแน่นในงานมีกิจกรรมทำบุญมากมาย อาทิ ปิดทองหลวงพ่อช้าง ปิดทองรอยพุทธบาทจำลอง ปิดทองลูกนิมิตโบราณ ใต้อุโบสถ ชมพิพิธภัณฑ์ กราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

Read more