เมืองพัทยาออกหน่วยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่ชุมชนซอยกอไผ่

Pattaya Good News Team ภาษาไทย/English เมืองพัทยาออกหน่วยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค ที่ชุมชนซอยกอไผ่ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ที่ชุมชนซอยกอไผ่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนควบคุมโรคเมืองพัทยา นำโดย นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษสาธารณะสุขเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ฯ

Read more