ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ บางละมุง มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอบางละมุง ร่วมมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษาให้กับนักเรียนข้ามชาติในศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ยกระดับการศึกษาลดปัญหาเด็กต่างด้าวเดินขายของ-ขอทานยามค่ำคืน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 67 ที่ อาคารศูนย์การเรียนรู้ HHN Learning centerศูนย์การเรียนรู้อาเซียนและสกร.บางละมุง จัดพิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับประถมศึกษาประจำปี 66 โดยมี นางวิบูลผล พร้อมมูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ คุณศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิชรองผู้อำนวยการ นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผจก.ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน Mr. Hans Günther Müller ผู้อุปถัมภ์กองทุนการศึกษาสู่ความสำเร็จ HGM, Mr. Hubert Grevenkamp ผู้สนับสนุนหลักโครงการต่างๆของมูลนิธิ พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนข้ามชาติในศูนย์การเรียนรู้ฯ เข้าร่วมกิจกรรม มอบวุฒิบัตรการศึกษานักศึกษาข้ามชาติศูนย์การเรียนรู้อาเซียน

โอกาสนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) อำเภอบางละมุง ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ Mr. Hubert Grevenkamp ผู้สนับสนุนงานมูลนิธิฯ ชาวชาวเยอรมัน และ Mr. Hans G. Mueller ผู้อุปถัมภ์กองทุนการศึกษาสู่ความสำเร็จ HGM Education Fund โอกาสที่ท่านทั้งสองได้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เด็กข้ามชาติในศูนย์การเรียนรู้อาเซียน

โดยมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเด็กข้ามชาติในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และร่วมมือกับทางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอบางละมุง เพื่อจัดการศึกษาให้กับกลุ่มนักศึกษาที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป ให้เรียนเพื่อสามารถรับวุฒิการศึกษาของรัฐบาลไทย โดยในปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษากลุ่มนักเรียนข้ามชาติ จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที 6 รุ่นที่ 1 จำนวน 6 ราย

1. นาย Sawwin สุขวินาย สัญชาติ เมียนมาร์

2. ด.ช.ทาวี ไท สัญชาติ กัมพูชา

3. ด.ญ.ไศลเลียะ จันทา สัญชาติ กัมพูชา

4. ด.ญ.กิมไช ช้าง สัญชาติ กัมพูชา

5. ด.ช.สุเจีย ทัด สัญชาติ กัมพูชา

6. ด.ช.เจมส์ ทัด สัญชาติ กัมพูชา

และยังมีเด็กที่กำลังศึกษาอยู่อีกหลายคนซึ่ง ทางมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย จะจัดพิธีมอบวุฒิบัติให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นเกียรติกับนักศึกษาและมูลนิธิฯและลดช่องว่างและความเลื่อมล้ำทางสังคมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเด็กข้ามชาติ ได้มีวุฒิทางการศึกษาตามสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคน

ซึ่งคุณรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เผยว่าด้วยเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจทำให้มีแรงงานเข้ามาทำงานในพื้นที่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาและชาวเมียนมาร์แรงงานเหล่านี้มีกลุ่มเด็กติดตามมาด้วยเป็นจำนวนมาก และเด็กเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะถูกแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ,การค้ามนุษย์โดยการบังคับใช้แรงงาน, การบังคับขอทาน และรวมถึงการอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของเด็ก สาเหตุที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้การศึกษาของเด็กต่างด้าวเพราะเนื่องจากก่อนหน้านี้ตนได้ได้พบเห็นกลุ่มเด็กต่างด้าวตอนกลางคืนต้องออกมาขายของ ขายลูกอม ขายดอกไม้ บางรายก็เดินเรี่ยไรขอทาน ซึ่งหลายคนอาจคิดว่าเป็นเด็กไทย แต่ส่วนมากถ้าได้พูดคุยจะเป็นเด็กต่างด้าวกว่า 80 % และอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นบุตรหลายของคนงานก่อสร้างที่กลางวันจะอาศัยอยู่ที่แคมป์คนงานก่อสร้างเพียงลำพังซึ่งหวั่นเกิดเหตุการถูกล่อล่วงและทำมิดีมิร้ายต่อเด็ก จึงอยากจะยกระดับให้กลุ่มเยาวชนเหล่านี้ให้ได้รับการศึกษามีโอกาส มีความรู้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แทนทีจะอยู่ในแคมป์คนงานเพียงลำพังโดยไม่เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ทาง มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน สำนักงาน สกร.จังหวัดชลบุรี และ สกร. บางละมุง จึงได้จัดระบบให้สามารถออกวุฒิการศึกษาให้เด็กต่างด้าวได้

เพื่อจะให้สามารถศึกษาต่อได้เหมือนคนปกติทั่วไป ทั้งนี้ มูลนิธิก็เหมือนเป็นการช่วยให้ภาพลักษณ์ของเด็กไทยดูดีขึ้นเพราะก็จะไม่ค่อยเห็นกลุ่มเด็กที่มาตระเวนขายของในยามค่ำคืนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวให้แก่เมืองพัทยาโดยการแก้ปัญหาต้นตอของปัญหา

ภายหลังมอบวุฒิบัตรนางพิศมัย หลงเจริญผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอบางละมุงเป็นตัวแทนคณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับเด็กๆและรวมถึงกล่าวแสดงความยินดีกับเด็กๆในโอกาสพิเศษนี้ด้วย

On Tuesday April 23rd 2024 at HHN Learning Center, The Banglamung District Learning Encouragement (DOLE) organized a Certificate Presentation Ceremony of Primary Education of Academic Year 2023 to six migrant graduates.

On this occasion, Khun Wiboonphon Prommoon, Director of Chonburi Province Learning Encouragement (DOLE) was the presided in presented certificates of completion to the accomplished graduates. Human Help Network Foundation Thailand’s Director; Radchada Chomjinda together with Khun Siromes Akrapongpanich, Director of Child Protection and Development Center’s Director and Khun Piroon Noi-imjai, Drop-In/ASEAN Education Center Manager warmly welcomed all the horned guests participated the ceremony.

On this special occasion, Director of Chonburi Province Learning Encouragement kindly presented the honorary shields to Mr. Hubert Grevenkamp, HHNFT beloved benefactor and Mr. Hans G. Mueller, the founder of HGM Education Fund for their kind generosity towards underprivileged children.

There are 6 migrant students graduated in Academic Year 2023;   

1. Mr. Sawwin Sukwinai Nationality Myanmar

2. Master Tawi Tai Nationality Cambodian

3. Miss Sailia Chanta Nationality Cambodian

4. Miss Kimchai Chang Nationality Cambodian

5. Master Sujia Tad Nationality Cambodian

6. Master James Tad Nationality Cambodian

After the ceremony, Khun Pitsamai Longcharoen, Director of Banglamung District Learning Encouragement (DOLE) was the teacher’s representative in presented graduation flowers to congratulations all the graduates.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *