ศูนย์การเรียนรู้อาเซียนมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยจัดกิจกรรมวันสงกรานต์

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 ที่ ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ในการดูแลของ มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ได้มีการ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2567  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันปีใหม่ไทย และในโอกาสนี้ คุณรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ คุณศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิช ผู้อำนวยการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี ร่วมเป็นประธานในพิธี โดยมีนายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผจก.ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนข้ามชาติในศูนย์การเรียนรู้ฯ เข้าร่วมกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมอันนี้งามในครั้งนี้ด้วย โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันปีใหม่ไทยแล้ว ได้มีการมอบรางวัล ให้นักเรียนจากการประกวดระบายสีทั้ง 4 ระดับชั้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กๆ พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมเกมส์การละเล่นพื้นบ้าน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามแบบไทยๆอีกด้วย

On Friday April 12th 2024, ASEAN Education Center (AEC) held the Traditional Songkran Day 2024. To celebrate the traditional Songkran Thai New Year festival and sprinkling water on the Buddha and pouring water on the hands of elders for blessing.

On this occasion, HHNFT’s director Radchada Chomjinda was the president in pouring fragrant water over the Buddha statue ceremony together with Khun Siromes Akrapongpanich, Child Protection and Development Center director, Khun Piroon Noi-imjai, Drop-In/ASEAN Education Center Manager kindly joined the event.

Traditional Songkran festival consisted with sprinkling water on the Buddha and pouring water on the hands of elders for blessing. There were AEC’s teachers, staff and children attended the day. Additional, Drawing and Painting Contests Awards were given to outstanding performance students in each class levels.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *