เมืองพัทยาปชส.กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปจองวัคซีนผ่าน Line หมอพร้อม

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ นายธนกร สิงห์คำโล ผช.นักวิชาการสาธารณะสุข สำนักการสาธารณะสุขเมืองพัทยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขเมืองพัทยา ลงพื้นที่ชุมชนซอยกอไผ่ โดยมีนางกัญฐณา พรชัย เลขาประธานชุมชนซอยกอไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ปละ อสม.ชุมชนฯร่วมลงพื้นที่และประชาชนสัมพันธ์เดินหน้าให้ประชาชนกลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปลงทะเบียนจองวัคซีนผ่าน Line หมอพร้อม พร้อมทั้งการให้ความรู้ดูแลตัวเองป้องกันโควิดอย่างถูกวิธีและแจกน้ำยาฆ่าเชื้อฟรีโดยให้ประชาชนนำขวดมาใส่ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวประเด็น “หมอพร้อม” กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี และ 7 โรคเรื้อรัง เริ่มฉีดวัคซีน 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ว่า สำหรับการลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 11.7 ล้านคน และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง(โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง เบาหวาน และโรคอ้วน) 4.3 ล้านคน รวมเป็น 16 ล้านคน ขณะนี้มีการจองคิวสะสมรวม 1,730,526 ราย (ข้อมูลเวลา 14.00 น. วันที่ 11 พ.ค.64) อย่างไรก็ตาม แต่การลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนอยู่ 1.7 ล้านคน หรือประมาณ 10% ของจำนวนคนทั้งหมด ทั้งนี้ การให้วัคซีนแก่สองกลุ่มนี้ก่อน เพื่อรักษาและคุ้มครองชีวิต ยืนยันว่าไม่ได้ละเลยคนกลุ่มอื่น โดยนายธนกร สิงห์คำโล ผช.นักวิชาการสาธารณะสุข สำนักการสาธารณะสุขเมืองพัทยาได้เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่าทางเมืองพัทยานั้นช่วงก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่มที่ 1 คือกลุ่มบุคคากรทางการแพทย์กลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ทำงานร่วมกันไปแล้ว ต่อมาก็ได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์ประชาชนกลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปและ 7 โรคเรื้อรังลงทะเบียนจองวัคซีนผ่าน Line หมอพร้อม ซึ่งจะเริ่มฉีดในเดือน มิ.ย.นี้ โดยจะจัดให้ประชาชนในพื้นที่ที่ใกล้ รพ.ไหนให้ไปฉีดที่ รพ.นั้น หรือสถานที่ ที่เมืองพัทยาจัดเตรียม เพื่อลดความแออัด  และประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนอย่าวิตกในการฉีดวัคซีนเพราะทางการแพทย์ได้มีการทดลองและผลของในกลุ่มแรกที่ได้ฉีดวัคซีนไปก็ไม่ได้มีผลเสียแต่อย่างใด ทั้งนี้วัคซีนที่นำเข้ามา มี 2 ชนิดคือ ซิโนแวค และ แอสตร้าเซนเนก้า ซึ่งการฉีดนั้นแพทย์จะใช้ดุลพินิจในความเหมาะสมในการฉีดให้แก่ประชาชนเอง แต่ ผลของวัคซีนทั้ง 2 ชนิดนั้นให้ผลแบบเดียวกันคือสร้างภูมิต้านทานแก่ร่างกายตอนนี้อยากให้ประชาชนตื่นตัวในการรับวัคซีนและอย่าได้กังวลและเชื่อมั่นในทีมแพทย์เพื่อที่จะได้เร่งฉีดให้เกิดภูมิต้านทานหมู่เราทุกคนจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ และเมื่อฉีดวัคซีนไปได้กว่า 70 % ครบแล้วสถานการณ์ต่างๆคาดว่าจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับ ส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปจัดอยู่ในเฟสที่ 3 คาดจะเริ่มฉีดในเดือน กรกฎาคม 2564 นี้

Pattaya City provides MorPromt (Doctor ready) Line application to reserve the Covid-19 vaccination for the senior residents aged 60 years and above and patients with seven chronic diseases: severe chronic respiratory disease, cardiovascular disease, stroke, chronic kidney disease, cancer of all types, diabetes and obesity. They will be given the vaccination in June 2021.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *