เมืองพัทยา มอบอุปกรณ์ออกกำลังกายและนันทนาการ ให้การเคหะเทพประสิทธิ์

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยา มอบอุปกรณ์ออกกำลังกายและนันทนาการ ให้การเคหะเทพประสิทธิ์ใส่ใจสุขภาพประชาชน

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. ณ การเคหะเทพประสิทธิ์ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะทำงานนายกเมืองพัทยา มอบอุปกรณ์ออกกำลังกายและอุปกรณ์นันทนาการ ให้แก่นางสาวอารยา แพงไธสง ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชนพัทยา1 ซึ่งในการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวใช้เงินส่วนตัวของนายกเมืองพัทยา จำนวน 50,000 บาท เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในการเคหะเทพประสิทธิ์ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้ออกกำลังกาย พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น และ เจล จำนวน 50 ขวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

Pattaya City donated Fitness and recreation equipments to Keha Project on Thepprasit road

On 29th April 2021 at Keha Project on Thepprasit road, Mr. Sonthaya Khunpluem, Pattaya Mayor assigned Mr. Priwan Aromchuen, Pattaya Mayor advisor and Pattaya working team donated Fitness and recreation equipments to Pattaya Thepprasit  Keha Project on Thepprasit road for Keha and Pattaya  residents Exercise for health. The team also offered 1,000 pieces of hygienic mask and 50 bottles of hand sanitizer gel to prevent from COVID-19.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *