ร้านข้าวโชคชัยร่วมร้านเสริมสวยในซอยกอไผ่ทำอาหารแจกกว่า 500 กล่อง คืนกำไรสู่สังคม

Pattaya Good News Team ภาษาไทย/English วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี ร้านเสริมสวยคุณอ๋อย ทองศิริ ร่วมครัวโชคชัย (ซอยกอไผ่) ได้นำอาหาร หมี่ซั่วผัดไก่ จำนวน 100

Read more

เทศบาลเมืองหนองปรือจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 10

Pattaya Good News Team ภาษาไทย/English วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565   เวลา 09.00 น.  ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราชา(สวนพ่อ) นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ

Read more

วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษาเมืองพัทยาประชาชนออกมาทำบุญคึกคัก

Pattaya Good News Team ภาษาไทย/English เมื่อวันที่ 13-14  กรกฎาคม 2565 ในพื้นที่เมืองพัทยา  ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษาเมืองพัทยา หลายพื้นที่ในเมืองพัทยาได้มีการจัดกิจกรรมตามหลักประเพณีโดยเทศบาลเมืองหนองปรือจัดประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตระการตาอวดโฉมนักท่องเที่ยวสำหรับ ปีนี้ทางเทศบาลฯ ได้จัดงานเทศกาลงานแห่เทียนพรรษาขึ้นเป็นปีแรกหลังจากไม่ได้จัดมาหลายปี  ซึ่งปีนี้ขบวนของรถต้นเทียนทั้งประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และเทียนโบราณ จำนวน 3 เขต

Read more