เทศบาลเมืองหนองปรือลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนซอยเขาน้อยลดอุบัติเหตุ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนซอยเขาน้อยลดอุบัติเหตุตามที่ชาวบ้านร้องเรียน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. ที่ภายในซอยชุมชนเขาน้อย นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมนายเมธาศิษฎ์ สมลา สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งเป็นอันตรายต่อการจราจร ด้วยการเทแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกลบถนนช่วงที่ชำรุด แล้วบดอัดด้วยรถบด เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนทั่วไป หากประชาชนพบเห็นสถานที่ หรือถนนที่ใด ได้รับความเสียหาย ชำรุด เป็นอันตรายต่อการสัญจรไปมาของประชาชน สามารถมาเขียนใบคำร้องได้ที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ชั้น 1 เทศบาลเมืองหนองปรือจะดำเนินการแก้ไขต่อไป

On 5th November 2020, Nongprue Town Municipality team visited Khao Noi area for fixing the damage road this to reduce the road accidents as the residents complained.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *