บิ๊กสนฯนายกเมืองพัทยาแถลงยกระดับพัทยาเป็นมหานคร ระดับโลกด้วย 7 โครงการใหญ่

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

บิ๊กสนฯนายกเมืองพัทยาแถลงยกระดับพัทยา เป็นมหานครระดับโลก ด้วย 7 โครงการใหญ่ ดำเนินการ ในปี 64 – 65

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่โรงแรมเดอะเซนต์รีจิส กรุงเทพฯ  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา แถลงแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเมืองพัทยา กระดับพัทยา เป็นมหานครระดับโลกด้วย 7โครงการใหญ่ ดำเนินการในปี 64 – 65 คาดใช้งบมหาศาล เผยช่วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ขจัดความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะปัญหาขยะ ได้ว่าจ้างเอกชนให้เข้ามารับเหมารับผิดชอบดูแลเก็บขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่จัดเก็บไปจนถึงการกำจัด ขณะที่ปัญหาน้ำท่วมซึ่งบรรเทาไปได้แล้วประมาณ 80%ระบบระบายน้ำที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้นทำให้น้ำที่เคยท่วมขังนานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเหลือไม่เกิน 45 นาที โดยการเตรียมแผนงานและโครงการที่จะพัฒนาเมืองพัทยาไปสู่ความเป็น “นีโอพัทยา” ทำให้พัทยาเป็นมหานครที่น่าเที่ยว 7 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมแบบเบ็ดเสร็จ งานต่อเนื่อง  2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียจากวันละ 100,000 ลูกบาศก์เมตรเป็นวันละ 300,000 ลูกบาศก์เมตร 3. โครงการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแบบโมโนเรลเชื่อมระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ 3 สายทางรวมระยะทาง 34 กม.  4. โครงการพัฒนาแผนแม่บทดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเมืองพัทยา ส่งเสริมการจัดการองค์กรดีจิทัล  5. โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดนาเกลือ  ให้เป็นแหล่งวัฒนธรรมคนท้องถื่นชาวนาเกลือผสมผสานมีความทันสมัย 6. โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าเรือพัทยาใต้หรือท่าเรือบาลีฮายเชื่อมต่อวอล์คกิ้งสตรีทครอบคลุมพื้นที่ 160,000 ตารางเมตร เพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือศูนย์ธุรกิจการค้าลานสันทนาการเชื่อมต่อกับวอล์คกิ้งสตรีทเป็นศูนย์ธุรกิจ  7. โครงการนีโอเกาะล้าน เพื่อพัฒนาเกาะล้านครอบคลุมในทุกมิติทั้งโครงสร้างพื้นฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสาธารณูปโภค ปรับปรุงท่าเทียบเรือเส้นทางจราจรถนนหนทางต่างๆฯลฯ ที่ทรุดโทรม คาดการณ์มุ่งมั่นดำเนินการต่อไปในปี 2564 ต่อเนื่องไปถึงปี 2565 ซึ่งคาดว่าต้องใช้งบประมาณหลายพันล้านบาท นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาเผยอีกว่าทั้ง 7 โครงการซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเมืองพัทยาไปสู่ความเป็นนีโอพัทยาที่สมบูรณ์แบบเป็นโครงการที่เกิดขึ้นบนฐานความร่วมมือกันระหว่างเมืองพัทยากับหลายส่วนราชการภายใต้งบประมาณแบบบูรณาการและการร่วมลงทุนกับภาคธุรกิจเอกชนแบบผสมผสาน

On 28th October 2020 at The St. Regis Bangkok Hotel held the press conference, Mr. Sonthaya Khunpluem, Pattaya Mayor announced that Pattaya will be upgraded to a world-class metropolis city with 7 major projects which will be proceeding in year 2021-2022.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *