รณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติกเน้นการนำกลับมาใช้ใหม่สนองนโยบายรัฐบาล

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

รณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติกเน้นการนำกลับมาใช้ใหม่สนองนโยบายรัฐบาล

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจการรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติกในช่วงแรกที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา พบว่าตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านสะดวกซื้อบริษัทชื่อดังต่างขานรับนโยบายเป็นอย่างดี ในการงดใช้ถุงพลาสติก โดยเมื่อพนักงานคิดเงินค่าสินค้าเสร็จสิ้นก็จะให้ลูกค้าบริการตัวเองในการหยิบของใส่ถุงที่ลูกค้าเตรียมมา ต่างจากเดิมที่พนักงานจะเป็นผู้หยิบใส่ถุงให้แต่ก็ยังมีลุกค้าหลายๆคนที่ยังไม่ได้เตรียมตัวก็มีเสียงบ่นว่าจะให้ถือไปอย่างไรไม่มีถุงใส่ให้  แม้จะมีบริการแต่ต้องซื้อเพิ่มในราคา 3-5 บาท  และทำไมไม่บริการเหมือนเดิม  ซึ่งในบางรายก็มีการเผยแพร่ภาพต่างๆนานาเชิงล้อเลียน เอาถังน้ำมาใส่บ้าง ถุงปุ๋ย เอาเชือกมาร้อยใส่น้ำแข็งบ้าง  และอื่นๆที่เห็นเผยแพร่โดยทั่วไป ซึ่งพนักงานร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาก็ได้เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่าโดนกระแสแรงกดดันจากลูกค้าต่อว่าเป็นจำนวนมาก แต่ตนเองก็ต้องทำตามหน้าที่ ที่หัวหน้างานได้มอบหมายตามนโยบายของรับบาลก็เข้าใจในส่วนของลูกค้าที่ไม่ทันได้เตรียมตัวแต่ก็อยากให้เป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะลดโลกร้อน ด้านบรรดาพ่อค้าแม่ที่ทางภาครัฐใคร่ขอความร่วมมือโดยรวมในพื้นที่เมืองพัทยายังคงใช้ถุงในการใส่ของให้ลูกค้า เพราะความสะดวกสบาย ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เพราะสิ่งของในบางอย่างจำเป็นต้องใช้ถุงในการใส่ แต่อย่างไรก็ตามทางด้านภาคประชาชนเผยว่าการรณรงค์ใช้ถุงผ้าเป็นเรื่องที่ดีในการลดปริมาณขยะแต่ อยากจะให้ทางภาครัฐใส่ใจในเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เช่นการบริหารจัดการขยะรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างจริงจัง เพื่อนำขยะดีนำกลับมารีไซร์เคิลใหม่ลดปริมาณขยะและประหยัดงบประมาณการนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศ พร้อมทั้งหาวัสดุทดแทนที่ย่อยสลายง่ายมาใช้แทนถุงพลาสติก

Pattaya citizens Say No to Plastic Bags Campaign

On 6th January 2020, the reporter surveyed on “No Plastic Bags Campaign” from the 1st January 2020 and found that most of Pattaya shopping malls and shops are joining “No Plastic Bags Campaign”.

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *