เมืองพัทยาออกหน่วยกิจกรรมเชิงรุกหลังตลาดวัดชัยมงคล ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาออกหน่วยกิจกรรมเชิงรุกหลังตลาดวัดชัยมงคล ซอย 17 ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ตรวจคัดกรองโรค ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่บริเวณหลังตลาดวัดชัยมงคล ซอย 17 ร.ต.อ.(หญิง) กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข และสมาชิกทีม SRRT เมืองพัทยาลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการประชาชนในกิจกรรมเชิงรุกป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก คลินิกอดบุหรี ทดสอบการทำงานของปอด แจกทรายเบท ถุงยางอนามัย ตรวจคัดกรองและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพฟรี โดยมีประชาชนที่ทราบข่าวหลากหลายอาชีพเดินทางมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลสุขภาพ กำจัดและทำลายแหล่งเชื่อโรคในชุมชน ให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารและป้องกันโรคติดต่อ มีสุขภาวะและพฤติกรรมสุขภาพเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

Pattaya City held Mobile Unit behind Wat Chaimongkol Market Soi 17, South Pattaya

On 6th November 2020 behind Wat Chaimongkol Market Soi 17, South Pattaya, Pattaya Bureau of Public Health Division of Disease Control team and Pattaya Surveillance and Rapid Response Team) held the Pattaya Mobile Unit for a free health check-up service, blood checking for HIV and Sexually transmitted diseases to citizens.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *