เปิดตู้ปันสุขชุมชนซอย 5 ธันวา

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เปิดตู้ปันสุขชุมชนซอย 5 ธันวา

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ชุมชนซอย 5 ธันวา นายสุรินทร์ ยิ้มใย ประธานชุมชน 5 ธันวา พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนฯ เปิดตู้แบ่งปันในตู้มีสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่ ช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อย ตกงาน โดยเปิดวันแรกเวลา 10.00 น. วันต่อไป 07.00 -18.00 น. ใครขาดมาหยิบไปทาน ใครเหลือนำมาใส่แบ่งปัน ณ ชุมชนซอย 5 ธันวา พัทยา 45/7 (ปากซอย7)

Soi 5 Thanwa Community set up “Pan Suk Box”

On 18th May 2020,Mr. Surin Yimyai, Soi 5 Thanwa Community President along with community committees set up “Pan Suk Box” (dried food, eggs, drinking water, snacks, daily use materials, and many more items) to help residents during Covid -19 crisis. 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *