เทศบาลเมืองหนองปรือจัดกิจกรรมพลังชีวิตสู้ภัยโควิดสนับสนุนถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯเทศบาลเมืองหนองปรือ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ร่วมกับ นายธกร สกุลเตียว เจ้าของโครงการหมู่บ้านเอกมงคล ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด จัดกิจกรรมพลังชีวิตสู้ภัยโควิด มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เพื่อเป็นการให้กำลังใจและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เบื้องต้น โดยมี นายสมโชค ยินดีสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นายอตินาท อินทร์พิทักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นายธนพนธ์ ชัยพร เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นายทัศนะ เพ็ชรศิริ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมมอบ

Nongprue Municipality distributes 200 help care bags to help residents

On 8th September 2021 at Nongprue Health Park, Mr. Winai Inpitak, Mayor of Nongprue Municipality together with Mr. Thakorn Sakulteaw, Eakmongkol Village Project owner distributed 200 help care bags to help residents during the Covid-19 crisis.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *