ชุมชนซอยกอไผ่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามแนวทางความห่วงใยนายกเมืองพัทยา

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ชุมชนซอยกอไผ่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามแนวทางความห่วงใยนายกเมืองพัทยา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ภายในพื้นที่ชุมชนซอยกอไผ่ นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว คณะทำงานนายกเมืองพร้อมด้วย คณะกรรมการชุมชนชุมชนซอยกอไผ่ ร่วมใจ รวมพลัง เข้าเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง และ ผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้ง สิ่งของจำเป็น โดยยึดหลักแนวทาง ความห่วงใย พ่อแม่พี่น้อง ประชาชน ของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา

Khopai Community visited illness residents.

On 18th May 2020, Mr. Wirat Joyinda, Khopai Community president along with Mr. Nikom Saengkeaw, Pattaya Mayor Worker Team and Khopai Community committee visited and offered dried food and amenities needed to illness and older residents in the Khopai Community area.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *