สม.เขต 4 ประสานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการปรับพื้นผิวถนนในชุมชนซอยกอไผ่

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

สม.เขต4 ประสานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการปรับพื้นผิวถนนในชุมชนซอยกอไผ่เพื่อความสวยงามและสัญจรได้สะดวก

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ ซอยกอไผ่ 12 ทางเข้าชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม  แสงแก้ว สมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 4  ตัวแทนคณะผู้บริหารเมืองพัทยาได้ประสานเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาเข้าดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนทางเข้าชุมชนที่เป็นหลุมเป็นบ่อหลายแห่งตามที่ นายวิรัตน์  จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นางกัญฐณา พรชัย เลขาประธานชุมชนฯ และคณะกรรมการได้ร้องขอความอนุเคราะห์ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่จะให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และเพื่อความสวยงามต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมเยือนชุมชน ในการมาทำกิจกรรมมาดูงานต่างๆที่ทางชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับทางเมืองพัทยามาโดยตลอดในการประสานงานร่วมกันในการร่วมกันพัฒนาชุมชนช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนงานภาคประชาชนอย่างแท้จริง

On 16th August 2022, Pattaya city council member district 4 together with representative of Pattaya City team coordinated with Pattaya officer to adjust road surfaces in Soi Khopai Community area. For the better view and convenience in travel for all resident.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *