วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษาเมืองพัทยาประชาชนออกมาทำบุญคึกคัก

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อวันที่ 13-14  กรกฎาคม 2565 ในพื้นที่เมืองพัทยา  ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษาเมืองพัทยา หลายพื้นที่ในเมืองพัทยาได้มีการจัดกิจกรรมตามหลักประเพณีโดยเทศบาลเมืองหนองปรือจัดประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตระการตาอวดโฉมนักท่องเที่ยวสำหรับ ปีนี้ทางเทศบาลฯ ได้จัดงานเทศกาลงานแห่เทียนพรรษาขึ้นเป็นปีแรกหลังจากไม่ได้จัดมาหลายปี  ซึ่งปีนี้ขบวนของรถต้นเทียนทั้งประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และเทียนโบราณ จำนวน 3 เขต พร้อมต้นเทียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหนองปรือ และขบวนฟ้อนรำที่สวยงามของชุมชน กว่า 170 ชีวิต ร่วมขบวนรถแห่เทียนพรรษา ท่ามกลางประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มารอชมตลอดระยะทาง 2 กิโลเมตรที่ขบวนแห่เทียนผ่าน จุดเด่นของเทียนพรรษาเทศบาลเมืองหนองปรือ แต่ละต้นตกแต่ด้วยดอกไม้สีสันสวยงาม ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธชาดก และคำสอนทางพุทธศาสนา สู่คนรุ่นหลังให้มีการสืบทอดและทำนุบำรุงศาสนาให้มีความรุ่งเรือง พร้อมกับการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของไทยไว้อย่างยั่งยืนโดยหลังจากที่ทม.หนองปรือ ได้จัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ฉลองอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ล่าสุดในเช้าวันนี้ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีฯ จึงได้นำต้นเทียนเดินทางมาถวายแด่ภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษาอยู่ภายในอารามวัดสุทธาวาสโดยกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยต่อยอด รักษาพระพุทธศาสนาร่วมกัน  ทั้งนี้อานิสงส์ ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ตามความเชื่อและเพื่อให้วัดได้นำไปใช้ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของทางวัดต่อไป

ต่อมาช่วงเช้าของวันที่ 14 กรกฎาคม 2565พุทธศาสนิกชนทำบุญวันเข้าพรรษา ตามวัดต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยา คึกคัก อาทิ วัดสุทธาวาส วัดชัยมงคล วัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญกัญจนาราม วัดหนองอ้อ ฯลฯ พบว่ามีประชาชนออกมาทำบุญกันตามปกติ เป็นไปด้วยความคึกคัก เนื่องจากทาง ครม. มีมติเห็นชอบให้อนุมัติวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน โดยประชาชนที่มาทำบุญที่วัด ต่างป้องกันตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19  สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคม โดยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประชาชนที่มาร่วมงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ มีการซื้อหลอดไฟนีออน และเทียนพรรษา มาบริจาคแก่ทางวัด ตามความเชื่อที่จะเพิ่มแสงสว่างนำทาง ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยประชาชนที่มาที่วัด ส่วนใหญ่จะนุ่งขาวห่มขาว หรือแต่งกายสุภาพ ถือศีลกินเจในช่วงวันเข้าพรรษา ซึ่งระยะเวลาการถือศีลนั้น อยู่ที่ความศรัทธาของแต่ละบุคคล ซึ่งเชื่อกันว่าหากทำมากก็จะได้ผลบุญ ที่กลับมามากตามมาด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่เมืองพัทยาเป็นเวลานาน ก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำบุญของชาวพุทธ กลับไปเผยแพร่ยังประเทศตนเอง  ได้ทราบถึงวัฒนธรรมไทยอันดีงาม โดยช่วงค่ำของวันอาสาฬหบูชา บางวัดในเมืองพัทยา ไม่ได้เปิดให้มีการเวียนเทียนส่วนวัดที่เปิดให้เวียนเทียน ตามปกติได้แก่ วัดสุทธาวาส วัดชัยมงคลพระอารามหลวง วัดบุญสัมพันธ์ วัดธรรมสามัคคี เป็นต้น.

Pattaya Citizens making merit on Asarnha Bucha Day and Buddhist Lent Day 2022

During 13th and 14th July 2022, the reporter surveyed temples in Pattaya area on the occasion of Asarnha Bucha Day and Buddhist Lent Day. There were Pattaya Buddhist citizens making merit and offering food to the monks in the morning and in the evening attended the candlelight procession at many temples in Pattaya area.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *