เมืองพัทยาขุดลอกคลองรองรับพายุฝน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/ English

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่เมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา มาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา หารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบบระบายน้ำของเมืองพัทยา เนื่องด้วยปัญหาน้ำท่วมถือเป็นเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นซ้ำซากที่ส่งผลกระทบในหลายด้าน ทั้งการท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของประชาชน รวมไปถึงกรณีที่ถูกโจมตีอย่างหนักในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งจากปัญหาการขุดเจาะถนนทั่วเมืองพัทยาที่ยังไม่แล้วเสร็จ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่หมดสัญญาไปแล้วแต่กลับไม่ดำเนินการให้เสร็จสม บูรณ์ จึงต้องเร่งดำเนินการวางแผนและกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  มอบหมายให้ ฝ่ายเครื่องจักรกล ส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ สำนักช่างสุขาภิบาล ดำเนินการ

1. ขุดลอกคลองพัทยาใต้ช่วงหน้าสถานีสูบน้ำเสีย Ps12

2. ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำบริเวณ

2.1 ถนนเลียบชายหาด 6/1

2.2 สถานีสูบน้ำเสีย Ps7

2.3 ด้านหน้าปั้มน้ำมัน Esso ทางแยกพัทยาใต้

2.4 ซอยเทพประสิทธิ์ 9

2.5 ข้างสถานีตำรวจโค้งดงตาล

2.6 ข้างสถานีตำรวจซอยชัยพฤกษ์

เพื่อน้ำสาารถไหลผ่านคลองได้อย่างสะดวกและเครื่องสูบน้ำทุกเครื่องพร้อมปฏิบัติงานเตรียมรับสถานการณ์พายุ

 ทั้งนี้มีรายงานว่าสำหรับเมืองพัทยามีการสำรวจพื้นที่ที่มีปัญหามาตลอดจำนวน 18 จุด อาทิ หน้าวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ถนนเลียบชายหาดพัทยา ซอย 5 ธันวา ถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ ซอยเพนียดช้าง ซอยเทพประสิทธิ์ 7 เป็นต้น โดยน้ำส่วนใหญ่จะไหลมาจากฝั่งตะวันออกของเมืองพัทยาเนื่องจากเป็นพื้นที่ๆสูงกว่าถึง 60 กว่าเมตร ขณะที่ระบบรับน้ำหรือท่อระบายน้ำของเมืองพัทยาทั่วพื้นที่รวมระยะความยาวกว่า 300 กม.นั้นเป็นท่อขนาดเล็กจึงไม่สามารถแบกรับน้ำที่ไหลเข้าสู่เมืองพัทยาซึ่งเป็นที่ลุ่มได้ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีการจัด ตั้งชุดเผชิญเหตุ และเฝ้าระวังตลอด 24 ชม.ในพื้นที่ 5 เขตครอบคลุมทั้งเมืองพัทยา รวมไปถึงการของบประ มานก่อสร้างสถานีสูบน้ำอีก 6 สถานี บริเวณถนนเลียบทางรถไฟเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ได้ แก่ 1.ซอย 5 ธันวา 2.แยกพัทยาใต้ 3.ซอยเขาน้อย 4. แยกเขาตาโล 5.ซอยหนองกระบอก และ 6.ซอยชัยพฤกษ์ ขณะ ที่โครงการหลักอย่างท่อระบายขนาดใหญ่ตลอดแนวถนนเลียบทางรถไฟเพื่อรับน้ำจากฝั่งตะวันออกไปลงสู่คลองธรรมชาตินั้น ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปมากแล้วแต่อาจติดปัญหาในเรื่องของพื้นที่ที่การรถไฟกำหนดไว้ในบางช่วง นอกจากนี้ยังเร่งดำเนินการลอกคูคลองโดยร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์เพื่อตักตะกอนดินสะสมในท่อระบายน้ำซึ่งเน้นไปที่ ถนนสายชายหาดพัทยา ย่านวงศ์อมาตย์ และซอยเทพประสิทธิ์ 7 เพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก อีกทั้งยังได้ทำการลอกคูคลองธรรมชาติ ทั้ง คลองนาเกลือ พัทยาใต้ คลองเสือแผ้ว และคลองนกยาง อีกด้วย 

On 17th August 2022 at Pattaya City Hall, Pattaya Mayor Poramet Ngampichet together with Pattaya Deputy Mayor Manote Nongyai and city council members meeting on Digging canals around Pattaya area to dealing with flooding and overflowing sewage problem.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *