เมืองพัทยาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามที่ชาวบ้านร้องเรียน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 8  พฤศจิกายน 2564 ที่ บริเวณกลางซอยกอไผ่ นายนิคม  แสงแก้ว คณะทำงานนายกเมืองพัทยาได้ทำการประสานสำนักการช่างเมืองพัทยาจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้ กฟภ.เมืองพัทยาได้มีการระดม จัดระเบียบ สายสื่อสารที่ซอยกอไผ่ตามเสาไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งทำให้ไฟทางและไฟในซอยหลายซอยดับ แต่การตัดสายสื่อสารเพื่อจัดระเบียบตามโครงการจัดระเบียบสายสื่อสายในซอยกอไผ่ ตามแนวทางการพัฒนาเมืองพัทยา เพื่อให้เกิดความสวยงามสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ที่ทำให้กระแสไฟฟ้าดับในบางจุดและกระแสไฟฟ้ามาไม่สม่ำเสมอ ในการปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า ให้เกิดความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นให้เพียงพอรองรับต่อความต้องการของประชาชน

Pattaya City fixed electrical system in Soi Khopai area as the residents complained

On 8th November 2021, Mr. Nikhom Sangkeaw, Pattaya Mayor Working Team together with Pattaya City Technician Officials fixed electrical system in Soi Khopai area as the residents complained.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *