เมืองพัทยารับมอบรถโดยสารขนาดกลางปรับอากาศ ในการรับส่งนักเรียน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยารับมอบรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ ในการรับส่งนักเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของเมืองพัทยา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ลานจอดรถเวิลด์เจมส์ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานรับมอบรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ จำนวน 10 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 11 คัน จากบริษัทเอ็ม.แซท.ดี คาเซ็นเตอร์ จำกัด ในโครงการจัดหาคุรุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของเมืองพัทยา เพื่อเป็นยานพาหนะที่จะอำนวยความสะดวกในมิติการสนับสนุนภารกิจหลักการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่นักเรียนจะได้รับประสบการณ์โดยตรง รู้จักการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นภายนอกห้องเรียน โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบครั้งนี้

On 24th February 2021, Mr. Sonthaya Kunplome Pattaya Mayor was the president received 10 Medium sized air-conditioned passenger cars and 11 trucks, for Pattaya educational used and Pattaya school shuttle.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *