อบจ.ชลบุรีร่วมชุมชนชุมสายมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแด่คุณยายตาบอดอายุ 81

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

อบจ.ชลบุรีร่วมชุมชนชุมสายและส่วนเกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมคุณยายอายุ 81 ปี ตาบอดแต่กำเนิด โดยมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อบรรเทาข์ความเดือดร้อนในเบื้องต้น

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บริเวณหลังชุมชนชุมสาย นายนคร ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสาย ชุมชนห้าธันวา พร้อมด้วย อสม.ชุมชนชุมสาย และคณะทำงานนายกเมืองพัทยาและส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมคุณยายแก้ว ปลั่งกลาง อายุ 81ปี ป่วยติดเตียง และตาบอดทั้ง 2 ข้างตั้งแต่กำเนิด โดยก่อนหน้านี้ได้รับความเดือดร้อน ใม่มีบัตรประชาชน ไม่มีบัตรคนพิการทางประธานชุมชนจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องให้ทำบัตรประชาชนให้คุณยาย และทำบัตรคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ และในวันนี้จึงได้ลงพื้นที่เยี่ยมความเป็นอยู่ ในการมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น อาทิ แพมเพิส อุปกรณ์ล้างแผล หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล ยาสามัญประจำบ้าน และอื่นๆ เพื่อให้คุณยายได้ใช้ลดค่าใช้จ่ายในชีวิตปรจำวัน และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

On 25th February 2021, Mr. Nakhon Pholuk-in, Vice Chairman of the Chonburi Provincial Administrative Organization Council along with Mr. Jirawat Plukjai ChumChonChumSai Community, Thanwa-Five Community, committees and Sonthaya Kunplome Mayor Pattaya Team visited the older blind woman 81th years-old in the house behind ChumChonChumSai Community to offer necessary items needed.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *