รถพระราชทานตรวจหาเชื้อชีวนิรภัย ฟรี ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

รถพระราชทานตรวจหาเชื้อชีวนิรภัย ฟรี ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงบริเวณหลังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น. ที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราชา บริเวณสนามฟุตซอล (หลังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ) อำเภอบางละมุง ออกให้บริการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 โดยรถพระราชทานตรวจหาเชื้อชีวนิรภัย ฟรี ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงดังนี้

1.ผู้ที่มีความประสงค์จะตรวจหาเชื้อโควิด-19

2.สงสัย สัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือไปสถานที่เสี่ยง ในวันและเวลาตามประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

3.อาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีอาการระบบทางเดินหายใจหรืออยู่ร่วมบ้านกับผู้ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ

4.ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของ ศบค. (พื้นที่สีแดง)

5.ประชาชนที่เดินทางไปสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราชา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.30-18.30 น.

โดยมี พ.ต.อ.ชิตเดชา สองห้อง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองปรือ นายวิรัตน์ ตันติปาลกุล ปลัดเทศบาลนายสุรพล ขลึมประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขอำเภอบางละมุง เข้าร่วมสังเกตการณ์ และมีประชาชนมาใช้บริการรถพระราชทานตรวจหาเชื้อชีวนิรภัย เพื่อตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 เป็นจำนวนมาก

On Monday 22nd February 2021, 4 pm at 82nd Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Public Park, Nongpure was the Biosafety Mobile Unit provided free of charge for citizens to  active case finding Covid-19.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *