อำเภอบางละมุงจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

อำเภอบางละมุงจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2563 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ และกลุ่มจิตอาสาเข้าร่วมพิธี

Banglamung District hold a Ceremony of Signing for Blessing in front of the Portrait of His Majesty King Rama 10

On 28th July 2020, Mr. Amnart Charoensri, Banglamung District Chief, was the president placing flowers and incense in front of the portrait of King Rama 10. There were Thai citizens who joined the Ceremony in celebrating the King’s birthday and doing the signing for a blessing in front of the King’s portrait.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *