วัดซิกข์พัทยาแจกข้าวกล่องและน้ำดื่มกว่า 100 ชุดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษารัชกาลที่ 10

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

วัดซิกข์พัทยาแจกข้าวกล่องและน้ำดื่มกว่า 100 ชุดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษารัชกาลที่ 10

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 28 กรกฏาคม 2563  ที่วัดซิกข์ พัทยาใต้ นายฮายิน เดอะซิงห์ ประธานวัดซิกข์ พัทยา คนใหม่ นำบรรดาชาวซิกข์ในเมืองพัทยาโดยได้มีการทำพิธีสวดมนต์ภาวนาขอพรพระศาสดา ศรีคุรุนานักเทพ (พระปฐมบรมศาสดาแห่งศาสนาซิกข์) จากนั้นได้ร่วมกันแจกข้าวกล่องและน้ำดื่มที่เป็นมังสวิรัติ กว่า 100 ชุดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยบรรยากาศมีประชาชนหลากหลายอาชีพที่เดินทางผ่านมาถนนเส้นดังกล่าวแวะเวียนมารับข้าวกล่องกันอย่างต่อเนื่องสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

Gurdwara Sri Guru Singh Sabha Pattaya (Sikh Temple) donated cooked meals and drinking water for more than 100 sets on the occasion of celebrating King Rama 10 birthday.

On 28th 2020 at Gurdwara Sri Guru Singh Sabha Pattaya (Sikh Temple) donated cooked meal and drinking water more than 100 sets to Pattaya citizens to honor His Majesty King Rama 10’s Birthday 2020.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *