เทศบาลเมืองหนองปรือพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ภายในวัดเทศบาลเมืองหนองปรือ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือออกรณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ภายในวัดควบคุมการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด -19

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณวัดในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกรณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสภายใน วัดสุทธาวาส วัดหนองปรือ วัดเขาโพธิ์ทอง วัดเขามะกอก วัดทุ่งกลมและวัดบุญสัมพันธ์ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

On Friday 8th May 2020, Nongprue town municipality sprays anti- Covid-19 virus at Nongpur temples area; Sutthawat, Nongpure, Khao Pho Thong, Khaomakok, Thun Klom and Boon Samphan Temple.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *