เมืองพัทยาขุดลอกท่อระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟชุมชนเขาตาโล

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาขุดลอกท่อระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟชุมชนเขาตาโล

เมื่อเวลา 14.30 น.ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ที่ถนนเลียบทางรถไฟชุมชนเขาตาโล นายสมชาย ชาวนานายดิลก ทองนาค คณะทำงานท่าน สนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้รับมอบหมายจาก ท่านพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา โดยประสานหัวหน้าฉลวย สำนักการช่างเมืองพัทยา ลงพื้นที่โซน 3 หมู่ 11 บริเวณจุดขุดลอกท่อระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟชุมชนเขาตาโล สืบเนื่องจากคณะทำงานได้เข้าพบเจรจาชี้แจงกับชาวบ้านผู้พักอาศัยในบริเวณข้างเคียงจุดขุดลอกท่อระบายน้ำ โดยบทสรุปชาวบ้านบริเวณดังกล่าวได้ยินยอมให้ความร่วมมือ ให้ทีมงานเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งการขุดลอกระบายน้ำดังกล่าวไปเชื่อมต่อกับบ่อสูบที่ซอยหนองกระบอก เป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังระยะยาว ตามโครงการความห่วงใยพี่น้องประชาชนของท่าน สนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา “พัทยาโฉมใหม่ ก้าวไกล ไม่ทิ้งกัน”

On 6th May 2020, Pattaya city dredged the drainage along the railway road, Khaotalo Community to speed flood drainage.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *