รพ.กรุงเทพ พัทยา รพ.เอกชนแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ได้นำเทคโนโลยี AI คัดกรองผู้ป่วย โควิด-19

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

รพ.กรุงเทพ พัทยา รพ.เอกชนแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ได้นำเทคโนโลยี AI  คัดกรองผู้ป่วย โควิด-19 (AI-assisted screening system for coved-19)

Bangkok Hospital Pattaya is the first private hospital in Asian which using AI – assisted screening system for coved-19.

บ่ายวันที่ 17 เมษายน 2563 ที่อาคารดี ชั้น10 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 3 เครือ BDMS พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัท HUEWEI ตัวแทนบริษัท HY MEDICAL จากประเทศจีน และ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ได้ร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีระบบและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ที่จะมาช่วยในการคัดกรองและวินิจฉัยโรค สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา โควิด-19 ด้วย AI (ai-assisted screening system for coved-19) ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ เพื่อช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้มีความพร้อมในการคัดกรองและวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 3 เครือ BDMS เปิดเผยว่า HUAWEI จะใช้ AI จาก HUAWEI CLOUD ทำหน้าที่พิจารณารูปภาพ CT SCAN เพื่อวิเคราะห์ว่าปอดนั้นได้รับเชื่อไวรัส โควิด-19 หรือยัง โดย AI ยังสามารถบอกได้อีกว่า ตอนนี้ผู้ติดเชื้อกำลังอยู่ในขั้นไหน ระยะเริ่มต้น ระยะลุกลาม หรือระยะรุนแรง และอัตราความแม่นยำของการวินิจฉัยบภาพ ทีซีสแกนโดยใช้ AI นี้จะสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ และใช้เวลาในการอ่านที่น้อยเพียงไม่กี่วินาที ซึ่งจะมีประสิทธิภาพกว่าการใช้บุคลากรมาอ่านแบบแมนนวล ซึ่งปัจจุบันที่โรงพยาบาลในประเทศจีนกว่า 20 แห่ง ได้นำโซลูชั่นนี้ไปปรับใช้เพื่อรับมือกับสถานกาณณ์ โควิด –19 ส่วนในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ได้นำเอาไปใช้เรียบร้อย ซึ่งมีการเปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากทาง HUAWEI CLOUD ซึ่งในความร่วมมือนี้ทุกฝ่ายได้ดำเนินงานร่วมกันเป็นอย่างดี และมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อถ่ายทอดแนะนำเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้ในประเทศไทย โดยโรงพยาบาล BDMS พัทยา ทำหน้าที่สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยวินิจฉัยพร้อมทั้งทดสอบการใช้งาน และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และรูปแบบการวิเคราะห์จาก HUAWEI และ จันวาณิชย์ ที่ได้ถอดบทเรียนและศึกษารูปแบบแนวทางการติดตั้งระบบผ่านระบบสื่อสารทางไกล ที่มีบริษัท HY MEDICAL ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งในโครงการได้มีการระดมความคิดเห็นร่วมกันทั้งจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านรังสีวิทยา และ การวิเคราะห์ภาพถ่าย X-RAY และ CT-SCAN พร้อมทั้งฝ่ายสนับสนุนสารสนเทศของโรงพยาบาล และ ระบบสนับสนุนเทคนิคทีมงาน ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีน เพื่อทำให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างดี

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *