เมืองพัทยาเปิดสอนการผลิตน้ำมันนวดเพื่อสุขภาพ และผ่อนคลายสร้างอาชีพชุมชนซอยกอไผ่

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาเปิดสอนการผลิตน้ำมันนวดเพื่อสุขภาพ และผ่อนคลายสร้างอาชีพชุมชนซอยกอไผ่

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา จัดโครงการอบรม และส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชนเมืองพัทยาประจำปี 2563 สอนการผลิตน้ำมันนวดเพื่อสุขภาพและผ่อนคลายที่ชุมชนซอยกอไผ่ โดยมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยาเป็นผู้ดูแลโครงการและมอบหมายให้หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่และส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการดำการการตามแผนงานโครงการอบรมจัดตั้งกลุ่มอาชีพเมืองพัทยาเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน ซึ่งวันนี้ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรการผลิตน้ำมันนวดเพื่อสุขภาพและการผ่อนคลายโดยผลิตจากวัตถุดิบสมุนไพร่ที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น อาทิ ขิง การพลู ยูคาลิปตัส นำมันมะพร้าว และ อื่นๆโดยมี รศ.ดร. สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ และอาจารย์มาโนช รัตนคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตน้ำมันนวดเพื่อสุขภาพ เป็นวิทยากรบรรยายสอยวิธีการทำและให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมกว่า 50 คน โดยจะเปิดอบรมวันที่ 12-13 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น.ทั้งนี้เพื่อหวังว่าให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงสามารถนำไปเผยแพร่ให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวต่อไป

Pattaya City educate oils treatment spa products course to citizens

On 12th March 2020 at Khopai Community, Pattaya Social Development officials held community’s promoting professional career 2020 project by educated Pattaya citizens how to make oils treatment spa products. Local citizens earn more revenue was the objective of the event.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *