เทศบาลเมืองหนองปรือลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 กลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ พ่อค้า แม่ค้า ตลาดเขาตาโล

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือลงพื้นที่เชิงรุกตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ และพ่อค้า แม่ค้าในตลาดเขาตาโล

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ณ ซอยมาบยายเลีย 12 และตลาดเขาตาโล  นายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เขต 2 และเขต 3 นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เชิงรุกตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ และพ่อค้า แม่ค้าในตลาด ด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ต่อมาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลหมัน นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่ และดูแลให้กำลังใจประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 คือสามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิตได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพิ่มจำนวนมากขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ สำหรับวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว และกลุ่มที่ทีอายุ 18 ปี ถึง 59 ปี ที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ

Nongprue town municipality is screening residents for Covid-19 risk group in Khaotalo market

On 29th September 2021 at Soi Map Yai Lia 12 and Khaotalo market, Mr. Wanchai Seana-ngam, Deputy Mayor of Nongprue municipality along with Nongprue Municipal Council Member District 2 and 3 led Nongprue municipality Division of Public Health and Environment officials held Antigen Test Kit (ATK) to screening for residents Covid-19 risk group.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *