ธ.ออมสินปล่อยกู้เงินฉุกเฉินวงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ย 0.10%

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ธ.ออมสินปล่อยกู้เงินฉุกเฉินวงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ย 0.10%

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ นางสุดใจ กาวิจันทร์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากธนาคารลงพื้นที่พัทยาประชาสัมพันธ์ปล่อยกู้เงินฉุกเฉิน โดยมีนายนิคม แสงแก้ว คณะทำงานนายกเมืองพัทยา นายวิรัตน์ จ้อยจินดาประธานชุมชนซอยกอไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในครั้งนี้ โดยก่อนเข้าเปิดการประชุมได้มีการทำตามขั้นตอนตามแนวทางของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ในการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือ นั่งเว้นระยะห่าง ตามแนวทางการป้องกันในเบื้องต้นพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาร่วมประชุมให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ซึ่งทุกคนที่มาร่วมประชุมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

สำหรับวงเงินกู้ฉุกเฉินของธนาคารออมสิน สูงสุด 10,000 บาท สำหรับผุ้ประกอบอาชีพอิสระ อัตราดอกเบี้ย 0.10% ผ่อนชำระนาน 24 เดือน ปลอดชำระเงิน 6 เดือนแรก สำหรับช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 คาดว่าจะมีประชาชนที่เดือดร้อนเข้าใช้บริการเงินกู้ที่ธนาคารราว 15 ล้านคน โดยเปิดลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ www.gsb.or.th  เท่านั้น รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ ในแบบของผู้มีรายได้ประจำซึ่งจะสามารถกู้ยืมได้มากกว่า แต่ขึ้นอยู่ตามระเบียบขั้นตอนในการยื่นเอกสาร วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ธุรกรรมทางการเงินต่างๆถึงแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพิษเศรษฐกิจปัญหาการว่างงานตกงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีช่องทางการกู้เงินไปลงทุนต่อยอดเข้าถึงสิทธิที่ควรจะได้รับไม่พลาดโอกาสและมีทุนไปต่อยอดอาชีพให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 1115

Government Savings Bank launce “money loan with 0.10% flat rate” Campaign for citizens during the Covid-19 crisis.

On 7thApril 2020 at Khopai Community, Government Savings Bank, Pattaya branch informed residents about Government Savings Bank launce “money loan with 0.10% flat rateCampaign to help citizens during the Covid-19 crisis. Registries online atwww.gsb.or.th

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *