ผู้ว่าเมืองชลบุรีเห็นชอบ ยกเว้นให้ ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า มือถือ คอมพิวเตอร์ต่างๆในห้างสรรพสินค้า ให้กลับมาเปิดได้ตามปกติ!

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ผู้ว่าเมืองชลบุรีเห็นชอบ ยกเว้นให้ ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า มือถือ คอมพิวเตอร์ต่างๆในห้างสรรพสินค้า ให้กลับมาเปิดได้ตามปกติ!

วันที่ 14 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี แก้ไขคำสั่งฉบับ 7 ออกมาตรการเพิ่ม ปิดสะพานข้ามเกาะลอย ศรีราชา มีมติในที่ประชุมเห็นชอบ แก้ไขคำสั่งฉบับ 7 ยกเว้นให้ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า มือถือ คอมพิวเตอร์ต่างๆ ในห้างสรรพสินค้า ให้กลับมาเปิดได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด หรืออยากซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงนี้ แต่กำหนดมาตรการที่เข้มงวด คือการคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้ารับการบริการเห็นชอบปิดสะพานข้ามเกาะลอย ศรีราชา ไม่ให้คนมาชุมนุมแออัดหากสถานการณณ์คลี่คลาย จะมีการผ่อนคลายมาตรการ ปิดห้ามต่างๆ ให้สิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายนนี้ 

Chonburi governor announced electrical appliances, mobiles and computers repairing shop in department stores return to open as usual.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *