เมืองพัทยาดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง ข้างโรงเรียนอักษรพัทยาหวั่นเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บริเวณหมู่บ้านเฟื่องฟ้า ซอย กอไผ่13 ข้างโรงเรียนอักษรพัทยา นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว คณะทำงานนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายฟ้าแรงสูงข้างโรงเรียนอักษรพัทยาหวั่นเกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนและผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ทั้งนี้เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านหมู่บ้านเฟื่องฟ้าซอย ก่อไผ่13 ข้างโรงเรียนอักษร ว่ามีต้นเฟื่องฟ้าพันกับสายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งทางชาวบ้านสังเกตเห็นกลัวเกิดอันตราย และยังมีต้นไม้ใหญ่อีกที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูง ทางคณะทำงานจึงได้ประสานส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ที่ปกคลุม และพาดสายไฟฟ้าออก เพื่อความสวยงามของเมืองพัทยา และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา

Pattaya City prunes trees near a high voltage cables in Soi Khopai area

On 2nd February 2022 in Fueng Fa Village Soi Khopai 13 next to Aksorn Pattaya School area, Mr. Wirat Joyinda, Khopai Community president, Mr. Nikhom Sangkeaw, Pattaya Mayor Working Team along with Pattaya Environment Department team pruning trees near a high voltage cables to reduce the accidents for residents.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *