หลายสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพัทยา ทำความสะอาด ป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่า 2019

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

หลายสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพัทยา ตื่นตัวเข้มงวดการทำความสะอาด ป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส “โคโรน่า 2019

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ในพื้นที่เมืองพัทยา  ผู้สื่อข่าวติดตามหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โคโรน่า 2019”  เป็นที่วิตกกังวลของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากส่งผลให้หลายสถานที่ท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ นักท่องเที่ยวมีจำนวนลดลง และทราบว่า หลังจากปัยหาดังกล่าวเกิดขึ้นทาง สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี พัทยา หลายแห่ง อาทิ  Underwater World  Tuxedo โลมาโชว์ พัทยา สวนไทย พัทยา อาร์ท อิน พาราไดซ์ พัทยา  โรงแรมชั้นนำ และอื่น ฯลฯ  เพิ่มมาตรการความเข้มงวดการทำความสะอาดภายใน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ  พร้อมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โคโรน่า 2019” โดยได้จัดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริการเจลล้างมือ  และตรวจคัดกรองผู้ป่วย ในจุดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่อาจเกิดความเสี่ยงก่อนและหลังการให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาต่อไป

Pattaya tourist venues big cleaning areas to prevent Corona Virus 2019

On 11th February 2020, the reporter surveyed on Coronavirus 2019 prevention and found that many Pattaya tourist attraction venues and hotels did big cleaning areas activity to prevent Corona Virus 2019.

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *