งานครบรอบวันบูรพาจารย์ ปีที่ 41 งานหลวงพ่อโป มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

งานครบรอบวันบูรพาจารย์ ปีที่ 41 งานหลวงพ่อโป มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์-สามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม กว่า 300 รูป ในงานยังมีการออกโรงทานจากชุมชนต่างๆและผู้มีจิตศรัทธาอีกด้วย

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 21 กันยายน  66 ที่ วัดชัยมงคลพระอารามหลวง เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเดชพระคุณพระราชสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง  เปิดงาน พิธี ทำบุญครบรอบวันบูรพาจารย์ ปีที่ 41  (งานหลวงพ่อโป) และฉลองเปรียญธรรม ปี 2566  แก่ผู้สอบได้ในนามสำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี  กว่า 300 รูป ในงานยังมีการออกโรงทานจากชุมชนต่างๆและผู้มีจิตศัทธาอีกด้วย

โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา  นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วย รองนายกเมืองพัทยา  สมาชิกสภาเมืองพัทยา  นายสนธยา  คุณปลื้ม นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบางละมุง ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ไมค์ จำกัด  บรรดาคณะพระภิกษุสงฆ์ ผู้ทรงเกียรติ พระภิกษุ สามเณร ในเขตจังหวัดชลบุรี ข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น ตัวแทนชุมชนต่างๆ และสาธุชนชาวเมืองพัทยา เข้าร่วมงานนับ 1,000 คน

สำหรับงานครบรอบวันบูรพาจารย์ ปีที่ 41พระครูวิบูลสังฆการ(หลวงพ่อโป) อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล ในงานและฉลองเปรียญธรรม ปี 2566 แก่ผู้สอบได้ในนามสำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี  กว่า 300 รูป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สอบในแต่ละปี เป็นระยะเวลาหลายปีติดต่อกันจนปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาภาษาบาลี ให้ได้รับการเอาใจใส่ จากพระภิกษุสงฆ์และสามเณร เจ้าสำนักเรียน ตลอดจนถึงเจ้าคณะพระสังฆาธิการอีกส่วนหนึ่ง และยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญแก่นักเรียนวิชาภาษาบาลี ถึงหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งเป็นภาษาที่มีระเบียบแบบแผน สื่อความหมายได้ลึกซึ้ง และมีความไพเราะในภาษาไทย

ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมออกโรงทานจากชุมชนต่างๆ อาทิ ชุมชนซอยกอไผ่ สภ.เมืองพัทยา ชุมชนชุมสาย ฯลฯ และผู้ใจบุญ มากมาย นำอาหารมาร่วมทำบุญ เพื่อให้ประชาชนผู้มาร่วมงาน และผู้ยากไร้ได้รับประทานฟรีอีกด้วย

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *