เทศบาลเมืองหนองปรือจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 10

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565   เวลา 09.00 น.  ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราชา(สวนพ่อ) นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 10

ซึ่งกิจกรรมได้มีการ ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอันเป็นสาธารณประโยชน์

ซึ่งจิตอาสาพระราชทานเทศบาลเมืองหนองปรือได้ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ และได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน 10 ต้น ณ บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงทุ่งมะม่วงสองต้น เพื่อน้อมจิตแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

Nongprue Municipality opens Royal Thai Volunteers event to honor King’s Birthday Rama 10

On 27th July 2022, Nongprue Municipality led by Mr. Winai Inpitak, Mayor of Nongprue Municipalit opens Royal Thai Volunteers event to honor King’s Birthday Rama 10. There were many organizations and residents joined the activity. Activities in this event include cleaning and developing landscapes within the area of Nongprue Municipality.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *