นายกเมืองพัทยา ร่วมเสวนา ทิศทางการท่องเที่ยวเมืองพัทยาปี 2567

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

นายกเมืองพัทยา ร่วมเสวนา ทิศทางการท่องเที่ยวเมืองพัทยาปี 2567 โดยคำนึงถึงขีดความสามารถของแหล่งท่องเที่ยวในการรองรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการกระจายรายได้สู่รากฐานอย่างทั่วถึง

เวลา 14.00 น. วันที่ 15 ก.ย. 2566  ที่ โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยาร่วมเสวนา “ทิศทางการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ปี 67” โดยมีนายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี อดีตรักษาการประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ร่วมเสวนาฯ พร้อมด้วยสมาคม ชมรมต่างๆ ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ผู้สื่อข่าว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ารับฟังการเสวนาฯ ณ ห้องประชุมจักรเทพพิมาน โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

เมืองพัทยา ไดอาน่า กรุ๊ป และสมาคมนักข่าวพัทยา เล็งเห็นถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูง และเมืองพัทยาเป็นที่จับตาของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ เช่นนั้นผู้ประกอบการการท่องเที่ยวควรทราบถึงแผนนโยบายการรับมือ จัดการการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป การมุ่งไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานในทุกภาคส่วน ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ โดยคำนึงถึงขีดความสามารถของแหล่งท่องเที่ยวในการรองรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการกระจายรายได้สู่รากฐานอย่างทั่วถึง เพื่อให้สอดคล้องกับโยบายของรัฐบาลใหม่ และการจัดกิจกรรมที่จะมีขึ้นในเมืองพัทยาต่อไป

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *