Happy Birthday to Thai Garden Resort Pattaya Owner

งานเลี้ยงฉลองวันเกิดเจ้าของโรงแรมไทยการ์เด้นท์ Pattaya Good News Team เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 67 ที่โรงแรมไทยการ์เด้นท์ Mrs. Anselma Niehaus ภรรยาได้จัดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิด Mr. Gerrit Niehaus กรรมการผู้จัดการใหญ่โรงแรมไทยการ์เด้นท์รีสอร์ท พัทยา ครบรอบอายุ

Read more

RCPCI “The magic of Rotary” Fellowship & Building Connections

สโมสรโรตารี่พัทยาเซ็นเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จัดกิจกรรม “FELLOWSHIP & BUILDING CONNECTIONS” เชิญผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล มาบรรยายให้ความรู้ทางธุรกิจ และงานการกุศลเชื่อมสัมพันธ์ Pattaya Good News Team เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 6 ก.พ. 67 ที่

Read more