สมาชิกสภาเมืองพัทยาแจกจ่ายกระสอบทรายให้แก่ชาวบ้านย่านพัทยาใต้

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

สมาชิกสภาเมืองพัทยาลงพื้นที่แจกจ่ายกระสอบทรายให้แก่ชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรองรับน้ำท่วมขัง

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ ซอยเฉลิมพระเกียรติ 21 และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบย่านพัทยาใต้ นายดิลก ทองนาค นายวุฒิธร แสงอุไร สมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 3 เขต 4 นายทรงวุฒิ เจริญจิตต์ ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประสานเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาลลงพื้นที่แจกจ่ายกระสอบทรายให้แก่ชาวบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรองรับน้ำท่วมขังโดยลงพื้นที่นำกระสอบบรรจุทรายมาแจกจ่ายในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขัง หมู่ 9 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 21 ( จิรพล ) หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในบริเวณซอยดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกั้นน้ำฝนทะลักเข้าบ้านเรือน ป้องกันสาธารณภัยเบื้องต้น  ทั้งนี้หากสำหรับผู้ใดที่ต้องการ รับกระสอบทรายจากเมืองพัทยาเพิ่มเติมสามารถมรับได้ที่โรงบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา หนองใหญ่เวลา 9.00 -16.00 น.พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

On 6th September 2022 in Soi Chaloem Phrakiat 21, Pattaya City Council members district 3 and district 4 destitute sandbags to residents in South Pattaya area for the flooding prevention.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *