รพ.เมืองพัทยาจัดฝึกซ้อมการป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพผู้ประสพเหตุอันเนื่องมาจากอัคคีภัยโรงพยาบาลชั้น 5 เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

รพ.เมืองพัทยาจัดฝึกซ้อมการป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพผู้ประสพเหตุอันเนื่องมาจากอัคคีภัยโรงพยาบาลชั้น 5 เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 11 กันยายน 2563 ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา นายวศินภัทร์ ฉิมทิน ผอ.ส่วนอำนวยการ โรงพยาบาลเมืองพัทยา นายแพทย์คมกฤช สุวรรณกูฎ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ได้ทำการจัดฝึกซ้อมการป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพผู้ประสพเหตุอันเนื่องมาจากอัคคีภัยโรงพยาบาลชั้น 5 แผนกผู้ป่วยรวมเด็ก ทำการอพยพไปยังจุดรวมพล 1 เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ โดยจำลองเหตุการณ์ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองพัทยานำรถกระเช้าและรถดับเพลิงเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดในอาคารและเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าตรวจสอบที่เกิดและช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อลดการสูญเสีย และเพื่อให้ทีมแพทย์และพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ มีความรู้และทักษะในด้านการเรียนรู้การเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้และเตรียมความพร้อมการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถรักษาผู้ประสบเหตุเป็นจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการของผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุจากกรณีฉุกเฉิน

On 11th September 2020 at Pattaya Hospital Pattaya held annual fire drill training. To ensure the safety of their patients and employees.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *