เทศบาลเมืองหนองปรือประชุมพัฒนาระบบไฟฟ้าซอยเนินพลับหวาน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น M สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลเมืองหนองปรือประชุมพัฒนาระบบไฟฟ้าซอยเนินพลับหวานเป็นสายแบบมีฉนวนหุ้มเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาไฟดับบ่อยครั้งจากสัตว์ต่างๆ เช่น นก งู กระรอก

นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือวางแผนปรับปรุงระบบจำหน่ายซอยเนินพลับหวาน โดยมี เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมประชุม ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ได้มีงบประมาณในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาไฟฟ้า เปลี่ยนสายไฟฟ้าจากสายเปลือยเป็นสายไฟฟ้าแบบมีฉนวนหุ้มและปักเสาแซมในบางจุดที่มีระยะห่างระหว่างเสาไฟฟ้าเกินจากมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาไฟดับบ่อยครั้งจากสัตว์ต่างๆ เช่น นก งู กระรอก เป็นต้น และป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการสัมผัสจากคน โดยจะดำเนินการปรับปรุงในวันที่ 20 กันยายน 2565 นั้น ซึ่งในบริเวณที่ปฏิบัติงานจะมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ เช่น ป้ายที่ยื่นล้ำเขตถนนและการขุดหลุมเพื่อปักเสา ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยาได้ปรึกษาหารือกับทางเทศบาลเมืองหนองปรือและเสนอข้อคิดเห็นในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันปัญหาข้อร้องเรียนที่จะเกิดขึ้น

On Monday 5th September 2022 at Nongprue Municipality meeting room, Mr. Winai Inpitak, The Mayor of Nongprue municipality was the president open the meeting about Electrical Systems Developing in Soi Nernplubwarn. To prevent a frequent power outage from animals such as birds, snakes and squirrels.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *