ชุมชนชุมสายร่วมกศน.ตำบลเมืองพัทยากลางจัดการเรียนการสอนวิชาการทำอาหารว่าง

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการชุมชนชุมสาย ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กศน.ตำบลเมืองพัทยากลางในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางละมุง จังหวัดได้จัดกิจกรรมการศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) วิชาการทำอาหารว่าง ขนมต่างๆ สร้างอาชีพ ระหว่างวันที่ 18 – 26 มกราคม 2565 โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากนายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสายที่ได้ช่วยสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ ตู้อบเบเกอรี่ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาซีพให้กับนักเรียนและประชาชนในชุมชนสามารถประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริมสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ต่อยอดอาชีพต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ ที่ทำการชุมชนชุมสายพัทยากลางได้ด้วยตนเองเวลา 09.00 น.-16.00 น.ของทุกวันในโครงการ ชุมชนชุมสาย ร่วมใจอาสาพัฒนาชุมชน

ChumSai Community cooperated with Non-National Education Center; Muang Pattaya Klang Sub-district held snacks cooking class

On 25th January 2022, ChumSai Community cooperated with Non-National Education Center; Muang Pattaya Klang Sub-district held snacks cooking class for students and citizens to create opportunities, careers and income.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *