เมืองพัทยาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยี่ยวยา โควิด-19แล้ว! 1-5 ​ พ.ค.นี้

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยี่ยวยาโควิด-19แล้ว! 1-5 ​ พ.ค. นี้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 บรรยากาศวันแรก ตามจุดต่างๆ ที่ เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19​ สำหรับหลักเกณฑ์และสถานที่รับลงทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในเขตเมืองพัทยาจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16:00 น.​ มีรายละเอียดดังนี้ หลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ สำหรับพี่น้องที่มี ทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเมืองพัทยาสามารถยื่นเอกสาร รับเงินเยียวยาโควิดครัวเรือนละ 1,000 บาท
1. มีสัญชาติไทย , 2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, 3. ต้องไม่เป็นข้าราชการ​ พนักงาน​ เจ้าหน้าที่​ ลูกจ้างของรัฐ​ ข้าราชการบำนาญหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ, 4. ต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยา, 5. มีฐานะยากจนหรือเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ, 6. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ, 7.ให้ได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อ 1 ครัวเรือนหมายเหตุ:ทะเบียนบ้านละ 1สิทธิ โดยประชาชนผู้มีสิทธิสามารถขอรับแบบลงทะเบียนได้ที่ประธานชุมชนทั้ง​ 42​ ชุมชน​และสำนักพัฒนาสังคม​ ศาลาว่าการเมืองพัทยา​

“พร้อมนำเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดง​ด้วยตนเอง” ณ​ สถานที่รับลงทะเบียน​ ประกอบด้วย: 1. ทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยา(ฉบับจริง)​ พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
2. บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับจริง)​พร้อมสำเนา​ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์(ใช้ได้ทุกธนาคารที่อยู่ในจังหวัดชลบุรี)​

ส่วนสถานที่รับลงทะเบียน มีดังนี้ : จุดที่ 1 ศาลาว่าการเมืองพัทยา, จุดที่ 2 โรงเรียนเมืองพัทยา 2, จุดที่ 3 โรงเรียนเมืองพัทยา 5, จุดที่ 4 โรงเรียนเมืองพัทยา 7, จุดที่ 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 8, จุดที่ 6 โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน)​ ทั้งนี้เมืองพัทยาจะปิดประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือให้ประชาชนทราบต่อไป​ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่​ สำนักพัฒนาสังคม​ เมืองพัทยาโทร 0-3825 3261, 0-3825 3263 (ในวันและเวลาราชการ)​ หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

Pattaya City is opening the registrations points to help Pattaya residents due to Covid-19 crisis from 1st to 5th May 2020.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *