เทศบาลเมืองหนองปรือเข้าร่วมงานนวราตรีสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564  ณ เทวาลัยพระศิวะมหาเทพพัทยา  นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานพิธีเปิดงานนวราตรี ประจำปี 2564โดยมี นายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ และคนนับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เข้าร่วมงาน โดยมีอาจารย์วณิชยา ปรือปรัก ในฐานะประธานดำเนินงาน กล่าวรายงาน ได้จัดงานวันนวราตรีเริ่มตั้งแต่วันที่ 7-15 ตุลาคม 2564 รวมทั้งหมด 9 วัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญในการเผยแพร่หลักธรรมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ให้ทรงคุณค่าสืบต่อไป เนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิด-19 การจัดงานจึงอยู่ในมาตรการการป้องกันอย่างเข้มงวด

Nongprue Municipality joins the Navratri ceremony at Sheee Jyotirlingeshwasher Shiva Dhaam (Hindu temple)

On 9th October 2021 at Sheee Jyotirlingeshwasher Shiva Dhaam (Hindu temple), Mr. Winai Inpitak, Mayor of Nongprue Municipality was the president open the Navratri ceremony 2021. There were Mr. Wanchai Seana-ngam, Deputy Mayor of Nongprue municipality and Brahmin-Hinduism attended the ceremony. The Navratri event will be held from 7 to 15 October 2021. To Disseminate the Dharma principle inheriting the culture and traditions in the Brahmin-Hindu religion was the event objective.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *