เมืองพัทยาร่วมชุมชนซอยกอไผ่ทำความสะอาดวัดชัยมงคลฯ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย

เมืองพัทยาร่วมชุมชนซอยกอไผ่ทำความสะอาดวัดชัยมงคลฯ

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 23 มีนาคม 63 ที่ วัดชัยมงคลพระอารามหลวง  นายไพรวัลย์  อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายนิคม แสงแก้ว คณะทำงานนายกเมืองพัทยา นายวิรัตน์  จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ พร้อมด้วยที่ปรึกษา คณะกรรมการชุมชนและจิตอาสา ประสานเจ้าหน้าที่  สาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติเมืองพัทยาให้นำรถน้ำดับเพลิงช่วยฉีดน้ำลงน้ำยาล้างพื้นถนนและบริเวณวัดรักษาความสะอาดฆ่าเชื้อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

โดยนายไพรวัลย์  อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่าหลังจากที่รัฐบาลประกาศให้มีมาตรการกักกันของรัฐ ในการควบคุมไว้ตนเองเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน เพื่อควบคุมโรค  ทั้งนี้หากไม่มีความจำเป็นที่จะไปอยู่ในแหล่งที่มีคนพลุพล่าน ควรหลีกเลี่ยงไปก่อนในระยะนี้  หรือควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในฝูงคนหมู่มาก  สวมถุงมือหรือล้างมือบ่อยๆ ที่อาจเผลอไปหยิบจับอะไรที่อาจจะมีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้

ซึ่งทางเมืองพัทยาจึงได้ถือโอกาสนำเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาและภาคชุมชนร่วมกันทำความสะอาดวัดชัยมงคลพระอารามหลวงซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองพัทยามีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาทำบุญในแต่ละวัน ทั้งนี้เพื่อรักษาความสะอาดฆ่าเชื้อโรคสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เมืองพัทยา

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *