อบจ.ชลบุรีลงพื้นที่ช่วยเหลือยายวัย 87 ปี มีปัญหาการใช้สมาร์ทโฟน เข้าไม่ถึงสิทธิเราชนะให้ได้รับสิทธิ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บริเวณชุมชนชุมสาย นายนคร ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสาย พร้อมด้วย อสม.ชุมชนชุมสาย และคณะทำงานนายกเมืองพัทยาและส่วนเกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาการใช้สมาร์ทโฟน เข้าไม่ถึงสิทธิโครงการเราชนะ หลังร้องเรียนมาทางประธานชุมชนรับเรื่องและได้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพบคุณยายอารีย์  ภู่นิ่ม อายุ 87 ปี พักอาศัยอยู่กับลูกบุญเช่าที่ห้องเช่าตึกดี-12 แมนชั่น โดยไม่เข้าถึงสิทธิในการลงทะเบียนและเดินทางลำบากให้ได้รับสิทธิที่ควรได้รับ โดยทางคณะด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและชุมชนชุมสายได้ช่วยเหลือ กลุ่มที่มีปัญหาการใช้สมาร์ทโฟน ไม่สะดวกเดินทางลงทะเบียนเเละยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารลงผ่านเว็ปไซต์แล้วไม่ต้องติดต่อธนาคารซึ่งกลุ่มนี้สามารถให้คนอื่นๆ เช่น บุตรหลาน ญาติ ผู้ดูเเล ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ได้  เมื่อได้รับสิทธิจะสามารถใช้บัตรประชาชนในการชำระเงินเราชนะ ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 จะได้รับวงเงินจากโครงการฯ ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน-รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นจำนวน 6,000 บาท -รับวงเงินครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นจำนวน 1,000 บาท โดยทางคุณยายและครอบครัวจึงได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือในครั้งนี้

On 25th February 2021, Mr. Nakhon Pholuk-in, Vice Chairman of the Chonburi Provincial Administrative Organization Council along with Mr. Jirawat Plukjai ChumChonChumSai Community president, committees and Sonthaya Kunplome Mayor Pattaya Team visited the older woman 87th years-old at her rent room to assist for “Rao Cha Na Form “application due to Mrs. Aree Phunim is too old, no smart phone and not be able to go to the bank herself.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *