พม.ชลบุรีมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงอำเภอเกาะจันทร์

Please follow and like us:

ภาษาไทย/English

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ชลบุรี มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงอำเภอเกาะจันทร์ ด้าน รมต. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผยผลงาน 2 ปีจัดงบเยียวยากลุ่มเปราะบางกว่า 2 หมื่นล้านบาท

28 มกราคม 2564  ที่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน  นายอำเภอเกาะจันทร์ พร้อมด้วย นางสุดารัตน์ ทฤษฎิคุณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนจาก   สำนักนายกรัฐมนตรี มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเขตอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี   ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดชลบุรีโดยมีผู้แทนจาก อบต.ท่าบุญมี เทศบาล ต.ท่าบุญมี เทศบาลเมืองปรกฟ้า และเทศบาล    ต.เกาะจันทร์ รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงต่อไป ด้าน นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผยผลงาน 2 ปี จัดงบเยียวยากลุ่มเปราะบางกว่า 2 หมื่นล้านบาท  และเนื่องด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผยผลงาน 2 ปี ที่ผ่านมารัฐบาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงปรับรูปแบบการทำงานเชิงรุก ในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนไร้ที่พึ่ง กลุ่มชาติพันธุ์และสมาชิกนิคมสร้างตนเอง โดยให้การช่วยเหลือมากกว่า 9 ล้านราย มีการจัดงบเยียวยากลุ่มเปราะบาง 2 หมื่นล้าน จัดตู้ พม. ปันสุข ในพื้นที่ และมาตรการอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี ยินดีให้บริการประชาชนผู้ประสบภาวะยากลำบากจากสถานการณ์ โควิด -19 สามารถขอรับบริการได้ที่ โทร.สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป

On 28th January 2021, Ministry of social development and human security of Chonburi distrusted 200 help care needed bags to disabled residents in Ko Chan district.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *