กฟภ.เมืองพัทยา เปลี่ยนหม้อแปลงและสายไฟฟ้าแรงสูงซอยกอไผ่จากกรณีฟ้าลง

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

กฟภ.เมืองพัทยา เปลี่ยนหม้อแปลงและสายไฟฟ้าแรงสูงภายในซอยกอไผ่จากกรณีฟ้าลงในช่วงคืนฝนตกในช่วงที่ผ่านมา

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ บริเวณภายในซอยกอไผ่ นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว  รองประธานชุมชนฯ ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ากระแสไฟฟ้าภายในซอยกอไผ่ ดับเกือบทั้งซอย จึงได้ทำการประสานไปยัง กฟภ.เมืองพัทยา และสอบถามในเบื้องต้นทราบว่ากำลัง ดำเนินการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า และสายไฟฟ้าแรงสูงจากรณีฟ้าลงในช่วงคืนฝนตกในช่วงที่ผ่านมา สายไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟเกิดชำรุดเสียหายและกระแสไฟฟ้าในซอยไม่สามารถใช้งานได้ในบางช่วงชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจึงได้ดำเนินการซ่อมแซมดังกล่าว โดยทางด้านเจ้าหน้าที่ กฟภ.เมืองพัทยา ได้ดำเนินการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าและสายไฟฟ้าที่ชำรุดปรับปรุงระบบจ่ายกรแสไฟฟ้าภายในซอยดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถรองรับการใช้ไฟฟ้า ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น อีกด้วย

Pattaya Provincial Electricity Authority changes a damaging transformers and high voltage cables along Soi Khopai area.

On 6th October 2021, Mr. Wirat Joyjinda, Khopai Community president, Mr. Nikhom Sangkeaw, Pattaya Mayor Working Team were informed by the residents that power outage along Soi Khopai area due to the heavy rain. So they quickly coordinated the Pattaya Provincial Electricity Authority (PEA) to fix and change a damaging transformers and high voltage cables along Soi Khopai area as the residents complained.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *